Skjermbilde 2021-06-18 kl. 21.22.36
last ned
ECH-2022_Enkel_Pos-CMYK

EM øvelser – ESC

Nye regelverk, endringer i øvelser – her ligger informasjon om gjennomførelsen av øvelsene!

Det helhetlige programmet til EM finner du her.

Du kan finne mer informasjon om WSPS, paraøvelsene her.

Junior/senior menn og kvinner – Pistol og rifle
60 skudd på 75 minutter. Rifle skyter med desimaler, mens pistol skyter med heltall.

De 8 beste skytterne fra kvalifiseringen går videre til to semifinaler, der de to beste fra hver semifinale går videre til «medal match».

Semifinalene skytes slik:

 • I semifinale 1 møtes nr. 1, 3, 5 og 7 fra den innledende skytingen, i semifinale 2 møtes nr. 2, 4, 6 og 8.
 • De fire skytterne starter på 0 og skyter 10 skudd hver. For hvert skudd beregnes verdien slik; det beste skuddet gir 4 poeng, det nest beste gir 3 poeng, det tredje beste gir 2 poeng og det dårligste gir 1 poeng. Oppnår noen lik poengsum på et av skuddene, får begge/alle den høyere poengverdien.
 • Etter 10 skudd blir skytteren med færrest poeng slått ut.
 • De tre gjenværende skytterne fortsetter og skyter 5 skudd hver. For hvert skudd beregnes verdien slik; det beste skuddet gir 3 poeng, det nest beste gir 2 poeng og det dårligste gir 1 poeng. Oppnår noen lik poengsum på et av skuddene, får begge/alle den høyere poengverdien.
 • Etter 15 skudd (10+5) blir dårligste skytter av de tre gjenværende slått ut, og de to beste i hver semifinale går til «Medal match».

«Medal Match» skytes slik:

 • De fire gjenværende skytterne (to fra hver semifinale) starter på 0 og skyter 10 skudd hver.
 • For hvert skudd beregnes verdien slik; det beste skuddet gir 4 poeng, det nest beste gir 3 poeng, det tredje beste gir 2 poeng og det dårligste gir 1 poeng. Oppnår noen lik poengsum på et av skuddene, får begge/alle den høyere poengverdien.
 • Etter 10 skudd blir skytteren med færrest poeng slått ut og blir nr. 4.
 • De tre gjenværende skytterne fortsetter og skyter 5 skudd hver. For hvert skudd beregnes verdien slik; det beste skuddet gir 3 poeng, det nest beste gir 2 poeng og det dårligste gir 1 poeng. Oppnår noen lik poengsum på et av skuddene, får begge/alle den høyere poengverdien.
 • Etter 15 skudd (10+5) blir dårligste skytter av de tre gjenværende slått ut og blir nr. 3 (bronse).
 • De to gjenværende starter på 0 og skyter enkeltskudd. For hvert skudd får skytteren med beste resultat 2 poeng, dårligste resultat gir 0 poeng. Ved lik poengsum får begge skyttere 1 poeng.
 • Den skytteren som først oppnår 16 poeng, har vunnet.

Mix-lag, junior og senior – Pistol og Rifle
Dette er en øvelse som skytes både i junior og senior. En mann og en kvinne fra samme nasjon skyter i lag mot andre nasjoner. I kvalifiseringen skyter begge skyttere 30 skudd hver (60 til sammen). De 8 beste lagene i kvalifiseringen går videre til to semifinaler (4 lag i hver finale), og deretter videre til gullfinale. I kvalifiseringen brukes hetallsresultater for pistol, mens man i rifle bruker desimaler.

De åtte beste lagene etter første kvalifisering går videre til to semifinaler, i semifinale 1 møtes nr. 1, 3, 5 og 7, i semifinale 2 møtes nr. 2, 4, 6 og 8.

Semifinalene skytes slik:                                  

 • De fire lagene skyter 5 skudd (totalt 10 skudd pr. lag). Hvert skudd gir poeng for lagene etter denne skalaen; beste poengsum når begge skytteres resultat er lagt sammen, gir 4 poeng, nest beste gir 3 poeng, det tredje beste gir 2 poeng og det dårligste gir 1 poeng. Ender noen lag med lik poengsum på et av skuddene, får begge/alle den høyere poengverdien.
 • Etter 5 skudd blir laget med færrest poeng slått ut.
 • De tre gjenværende lagene fortsetter og skyter ytterligere 5 skudd (totalt 10 skudd pr. lag). For hvert skudd regnes poengene slik: Det beste skuddet, når resultatet for begge skyttere er lagt sammen, gir 3 poeng, det nest beste gir 2 poeng og det dårligste gir 1 poeng. Oppnår noen lik poengsum på et av skuddene, får begge/alle den høyere poengverdien.
 • Etter 10 skudd (5+5) blir dårligste lag av de tre gjenværende slått ut.
 • De to gjenværende lagene fortsetter og skyter 5 skudd (totalt 10 skudd pr. lag). For hvert skudd regnes poengene slik: Det beste skuddet, når resultatet for begge skyttere er lagt sammen, gir 2 poeng, og det dårligste 0 poeng. Likt resultat gir 1 poeng for begge lag.
 • Etter 15 skudd (5+5+5) går vinneren av semifinalen videre til «Medal match» (gullfinale), mens laget på andreplass får bronse.
 • Dette vil si at lagene som blir nr. 2 i semifinalene deler 3.plassen, begge får bronsemedalje.

«Medal match» (gullfinalen) skytes slik:

 • De to gjenstående lagene skyter enkeltskudd (totalt 2 skudd for hvert lag).
 • For hvert skudd regnes poengene slik: Det beste skuddet, når resultatet for begge skyttere er lagt sammen, gir 2 poeng, og det dårligste 0 poeng. Likt resultat gir 1 poeng for begge lag.
 • Første lag som oppnår 16 poeng, har vunnet.

Lag, junior/senior menn og kvinner – Rifle og Pistol

Et lag består i denne øvelsen av tre deltakere fra samme nasjon. Denne konkurransen gjennomføres med to kvalifiseringer og medaljematch. I første kvalifiseringsrunde skal lagene skyte 30 skudd hver på 30 minutter. Det vil si at laget til sammen skyter 90 konkurranseskudd. De 8 beste lagene fra kvalifiseringsrunde 1 går videre til kvalifiseringsrunde 2.

I kvalifiseringsrunde 2 starter lagene på 0 poeng og skyter til sammen 60 skudd, altså 20 skudd for hver skytter. De 4 lagene med best poengsum går til bronse- og gullfinale.

Lagene starter på 0 poeng i finalene. Poengsummene blir her beregnet i desimaler både for pistol og rifle. Utøverne skyter enkeltskudd, med 50 sekunder på hvert skudd. Hver utøver skyter et enkeltskudd hver, og laget med det beste sammenlagtresultatet etter de tre enkeltskuddene får 2 poeng. Dersom lagene får lik poengsum, vil de få 1 poeng hver. Første lag til 16 poeng vinner finalen.

30+30 normalprogram – Viltmål

30 slow + 30 fast, eller langsom/hurtig hastighet på skiva. Med andre ord kan skiva bevege seg i to hastigheter.

Det skytes først 30 skudd på langsom hastighet, deretter pause, etterfulgt av 30 skudd på hurtig hastighet. Den totale poengsummen regnes ut og blir gjeldende resultat. 600 poeng er den maksimale poengsummen.

Konkurransen avsluttes med medaljematch. De 4 beste etter innledende skyting går til medaljematch. Skytes som semifinaler/finaler. Skytterne starter på null poeng, den beste skytteren fra innledende skyting møter nr. 4, og skytter nr. 2 møter skytter nr. 3. Vinneren av hver sin semifinale går til gullfinalen, taperne går til bronsefinalen. I medaljematchen skytes det kun på hurtig hastighet. 

40 skudd mixed – Viltmål

Blanding av hurtige og langsomme sprang. Skytteren vet ikke hvilken hastighet blinken kommer med. Men totalt på 40 skudd skal det være 20 langsomme og 20 hurtige.

Det skytes først 20 skudd, deretter pause, etterfulgt av 20 nye skudd. Max oppnåelig poengsum er 400. Her skytes det ikke finale, vinneren er den med høyest poengsum etter 40 skudd. Er det poenglikhet blir det “shoot-off” om medaljene, det skytes 2 skudd, den beste totalpoengsummen vinner. 

 

40 skudd mix-lag – Viltmål

Lagene består av en mann og en kvinne. 

Det skytes totalt 40 skudd i en omgang, 20 skudd for hver skytter. Mannen starter alltid, kvinnen avslutter. 

Mannen starter med å skyte 2 skudd, et skudd når skiva går ut og ett skudd når skiva går inn. Deretter skyter kvinnen 2 skudd, et når skiva går ut, og et når skiva går inn. Slik holder man på med 2 og 2 skudd, annen hver gang, inntil skytterne til sammen har skutt 40 skudd. Det skytes “mixed program”, det vil si at skytterne ikke vet hvilken hastighet skiva beveger seg i.

Konkurransen avsluttes med medaljematch. De 4 beste lagene etter innledende skyting går til medaljematch. Den foregår på samme måte som beskrevet over. Det skytes også kun på hurtig hastighet her.